In Eltest Stockholm

Vi säkrar ditt hem med elbesiktning och eltest!

Vi erbjuder en grundlig elbesiktning av din elanläggning för att säkerställa din och hemmets säkerhet. Vi kontrollerar allt från säkringar och eluttag till elpaneler och ledningar för att avgöra om din elanläggning är i gott skick och ger besked om dess säkerhet och tekniska standard.

Dolda fel kan vara livsfarliga och det är därför viktigt att genomföra en elbesiktning regelbundet. Kontakta oss idag för att boka en besiktning och ge dig och ditt hem den säkerhet ni förtjänar.

Få kolla på elen i ditt hem genom IN-Eltest!

Hos Eltjänst i Stockholm är vi experter på att utföra In-Eltest på elinstallationer. Detta är en viktig del av underhållet av din fastighet och en nödvändig åtgärd för att upprätthålla säkerheten och undvika kostsamma driftstopp. Med vår hjälp kan du vara säker på att din fastighet har en fungerande elinstallation som möter de höga krav på säkerhet och kvalitet som gäller.

In-Eltest är en process som innebär en noggrann undersökning av din fastighets elinstallationer. Vi går igenom hela installationen, från elcentral till strömbrytare och kontakter, för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Genom att genomföra In-Eltest regelbundet kan du minska risken för driftstopp, förbättra energieffektiviteten och uppfylla säkerhetskraven.

När du anlitar oss för In-Eltest kan du förvänta dig följande:

  • Vi utför en noggrann undersökning av din fastighets elinstallationer för att upptäcka eventuella fel och brister.
  • Vi rapporterar våra resultat och ger dig råd om eventuella åtgärder som behöver vidtas.
  • Vi utför åtgärderna i enlighet med gällande föreskrifter och standarder.
  • Vi ger dig rekommendationer om hur du kan förbättra din fastighets energieffektivitet och undvika driftstopp.

Här är några vanliga frågor och svar om In-Eltest:

Vad är syftet med In-Eltest?

Syftet med In-Eltest är att säkerställa att din fastighets elinstallationer fungerar som de ska och att de uppfyller gällande säkerhetskrav. Genom att regelbundet genomföra In-Eltest kan du upptäcka eventuella fel och brister i tid, förhindra driftstopp och uppfylla de höga krav på kvalitet och säkerhet.

Hur ofta behöver jag göra In-Eltest?

Det beror på fastighetens storlek, ålder och användning. Som en allmän regel rekommenderas det att utföra In-Eltest vart femte år. Men om fastigheten är äldre eller används mycket kan det vara nödvändigt att utföra In-Eltest oftare.

Hur lång tid tar In-Eltest?

Tiden det tar att genomföra In-Eltest beror på fastighetens storlek och komplexitet. En vanlig villa tar oftast en till två dagar att undersöka.

Kan jag göra In-Eltest själv?

Nej, In-Eltest måste utföras av en behörig elektriker med kunskap om gällande säkerhetskrav och föreskrifter. Vi på Eltjänst i Stockholm är certifierade för att utföra In-Eltest och har den kompetens och erfarenhet som krävs

Kontakta oss för att boka ett IN-Eltest!

Enkelt att boka en elektriker:

  1. Ring oss på 08-551 223 05 eller fyll i kontaktformuläret.
  2. En av våra bokare kontaktar dig och går igenom ditt arbete.
  3. Du får en bekräftelse på en bokad tid.
  4. En lokal elektriker utför arbetet.
  5. Du får faktura på arbetet.

Ett modernt team av lokala elektriker!

Det bästa av två världar! Den lokala hantverkaren med det stora kunnandet och det moderna företaget för att erbjuda en smidig kundresa.